Škvarek Finance

Pojištění - Investice - Financování - Penze


Proč je důležité mít svého odborníka na finance? 

 Jak probíhá spolupráce s finančním poradcem? 

 Co jsme schopni pro Vás zařídit? 

 Na tyto otázky naleznete odpověď právě tady ...


" To jsem nevěděl." .. " Proč mi tohle neřekli na pobočce? " .. " Kdybych tohle věděl dřív. "


Častokrát tyto věty slyšíme od našich klientů. Naštěstí měli tu možnost se potkat s námi odborníky a využili našich služeb. Nejenže jsme dali jejich financím směr a systém, ale i naše know-how, co a jak funguje. Našim cílem je naučit naše klienty finanční gramotnosti.

Největším finančním cílem u většiny našich klientů je tzv. finanční nezávislost - co to je?

Finanční nezávislost je bod, kdy máte dostatek majetku na to, abyste ho mohli čerpat formou renty. Je to období, kdy lidé mají možnost přestat pracovat a čerpat pouze rentu, ovšem 9/10 rentiérů i přesto nadále pracuje.

Jak správně a efektivně ochránit svůj majetek a příjem? Mám bezpečnou hypotéku nebo "na krev"? Využívám správné nástroje na finančním trhu vzhledem k mým cílům? Která banka je nejvhodnější pro mé podnikání? Mám aktualizované pojištění majetku vzhledem k nárůstu cen?

Pokud neznáte odpověď na alespoň jednu z těchto otázek, je právě čas tuto situaci změnit. Informací a všemožných rad je dnes všude kolem nás kvanta, jak ale zjistíme, která informace je ta správná právě pro vás?

Naše společnost stojí na kvalitních a vzdělaných poradcích, pracují dle etického kodexu EFPA (European Financial Planning Association). Postup spolupráce funguje v šesti následujících krocích.


Proces spolupráce

1. Domluvíme termín
naší schůzky

Kontaktujte nás

Domluvení schůzky je prvním krokem k naší dlouhodobé spolupráci.

Můžeme si ohledně termínu zavolat či napsat. Kontakt na nás naleznete nahoře v záložce Kontakt.


Jsme moderní a pro větší efektivitu používáme i formu online schůzek.

2. Osobní schůzka

U Vás doma nebo u nás na kanceláři ?

Na první osobní schůzce dochází k představení naší služby, kde Vám představíme sebe a co jsme schopni pro Vás zařídit. Po představení s klienty podepisujeme dokument mlčenlivosti. Klient má takhle jistotu, že celé obchodní jednání zůstane pouze mezi námi.

Druhá schůzka obsahuje kompletní finanční analýzu - zjištění, co od života očekáváte, jaké cíle si přejete splnit a zda-li si je můžete dovolit.

3. Připravíme finanční plán

Teď je řada na nás 

Připravíme pro Vás srozumitelný finanční plán na míru, kde se dozvíte naše doporučení, jaké kroky provést ke splnění vašich cílů. Provedeme audit Vašich stávajících smluv.

Porovnáme Vám možnosti u finančních institucí na českém trhu, abychom Vám doporučili to nejvhodnější právě pro Vás. Finanční plán totiž není jednorázová záležitost, pracujeme na něm po celou dobu spolupráce, protože životní situace klienta se mění neustále, s tím i jeho představy o životě a cíle.


4. Představíme plán

Získáte finanční plán na míru


Třetí schůzka obsahuje představení finančního plánu, kde budou odprezentovány naše doporučení.

Je pro nás důležité, aby klient pochopil finanční plán a jeho nastavení. Ten totiž funguje jako ozubené kola. Aby ozubené kola mohly fungovat správně, je potřeba mít všechny zuby. Tak to je i ve finančním plánu, vše je doporučeno na míru. Pokud se změní cíle, mění se i plán.

5. Administrace smluv

Realizace finančního plánu


Součástí procesu je podepisování dokumentace. Úprava nebo výpověď stávajících smluv a uzavření nových.

Dále s klienty podepisujeme záznam z jednání, který Vás chrání.

6. Servis

Začátek naší dlouhodobé spolupráce

Po realizaci finančního plánu začíná naše dlouhodobá spolupráce na cestě k Vaší rentě.

Minimálně 1x ročně se společně potkáme, abychom aktualizovali Váš finanční plán, a to zdarma.

Servis vnímáme jako naši přidanou hodnotu oproti konkurenci.